Individueel

In mijn optiek is de belangrijkste taak van een coach dat deze de cliënt helpt om zichzelf te helpen. Alle individuele coachtrajecten van Leggeloo Consult zijn erop gericht om de zelfredzaamheid van ieder mens zoveel als mogelijk te stimuleren. Het verkrijgen van zelfkennis en het vergroten van jouw zelfbewustzijn, vormen de basis voor gedragsverandering. 

 

Ik maak bij individuele coaching gebruik van drie soorten coachtrajecten (zie onderstaand). Kenmerkend voor mijn wijze van coaching is dat ik individuele gesprekken altijd combineer met een online leeromgeving. Juist de combinatie zorgt ervoor dat jij kunt oefenen en je resultaten ook écht duurzaam worden.

3 vaste succesonderdelen

 

C o a c h i n g:   A a n p a k  v a n  S t r e s s  +  G r i p   o p  G e d r a g

Het platform Uit je hoofd, in je lijf zorgt dat je duurzaam resultaat boekt


In de huidige maatschappij moet ons hoofd op volle toeren draaien om alles bij te kunen houden, met op den duur alle gevolgen van dien: stress, spanning, onzekerheid, ergernis, lichamelijke (pijn)klachten. Als je merkt dat het denken je belemmert om te voelen wat er in/met jou gebeurt, dan is dit traject misschien iets voor jou..

 

We zijn allemaal op zoek naar 'mentale rust' en dat draait in de kern om de balans tussen denken en voelen, tussen hoofd en lijf. Wanneer je dit weet te bereiken, zul je als vanzelf meer innerlijke rust, meer kracht en meer zelfvertrouwen ervaren.

 

Wanneer je coachtraject, wordt ondersteund met behulp van de online leeromgeving van het platform ‘Uit je hoofd, in je lijf(UJHIJL) zijn resultaten écht binnen enkele weken te behalen. Honderden mensen zijn je inmiddels voorgegaan en onze resultaten zijn ijzersterk en bovendien duurzaam gebleken!

 

Afhankelijk van je coachvraag kun je kiezen uit het programma: Aanpak van Stress (voor stressklachten) of het programma Grip op je Gedrag  (voor de overige coach vragen).

 

Een traject wordt zoveel als mogelijk gecombineerd met de toegang tot LIVE online meditaties via Meditatie.live.

 

Bezoek de het platform of bekijk de digitale folder.

C o a c h i n g   m e t   d e   Z e l f  K o n f r o n t a t i e   M e t h o d e

Zelfreflectie stimuleert ontwikkeling en verandering


Een andere methode waar ik gebruik van maak in een coachingstraject is de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM®). Het startpunt is een zelfonderzoek wat de rode draad in je gedrag ontdekt en aangeeft welke motieven en emoties een rol spelen. De methode is vanaf 1990 aan de Universiteit van Nijmegen ontwikkeld. Diverse (promotie)onderzoeken hebben de effectiviteit van de methode wetenschappelijk aangetoond.

 

De ZKM is een relatief kort en intensief coachingstraject volgens een vaste opbouw. Samen met de coach, gaat je je eigen geschiedenis en verhaal in kaart brengen. Vervolgens worden aan dit verhaal persoonlijke gevoelens gekoppeld. Hierdoor krijgt iemand een grondig inzicht in de patronen in zijn leven en wordt bewustwording gestimuleerd. Van daaruit brengen we samen de gewenste veranderingen aan. Het zelfonderzoek en de coaching is een uiterst effectieve methode om op basis van nieuwe inzichten, ook nieuw gedrag te gaan ontwikkelen. 

Stappen in de ZKM 

Coaching volgens de ZKM methode start met een zelfonderzoek waarin iemand zelfstandig nieuwe inzichten ontdekt.

1.  Zelfonderzoek: formuleren persoonlijke zinnen en scoren met gevoelens

2.  Analysegesprekken: ontdekken van persoonlijke inzichten en thema's

3.  Observeren thema's in dagelijkse praktijk en oefenen met nieuw gedrag.

 

Garantie voor kwaliteit
De ZKM is één van de weinige coachmethoden met een eigen unieke beroepsvereniging (de ZKM Vereniging) en certificering van de leden. Als ZKM-coach ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging  voor ZKM-coaches.


Bekijk de digitale folder van de ZKM methode.

M i j n   o n l i n e   l o o p b a a n r e i s

Een avontuur naar jezelf, samen met je coach


Het avontuurlijke traject ‘Mijn online loopbaanreis’ is in 2018 ontwikkeld en biedt de mogelijkheid om eens grondig stil te staan bij jezelf in combinatie met je eigen loopbaan. Van daaruit kijk we verder naar mogelijkheden en kansen. Het traject is uniek qua opzet en combineert individuele- en/of groepsgesprekken met de coach, samen met jouw persoonlijke leeromgeving op internet. De combinatie tussen gesprekken èn een online leeromgeving geeft je veel vrijheid om te lezen en te oefenen op elk gewenst tijdstip. 

 

In 6 modules heb jij je plan van aanpak klaar!

De online loopbaanreis bestaat uit 6 modules waarin je kennis maakt met een zeer afwisselend aanbod van theorie, opdrachten, oefeningen, film en audio. Indien het traject in een groep wordt doorlopen, zijn er diverse discussiemomenten met de groep ingebracht, waardoor het leren van- en met elkaar wordt versterkt. Je kunt dit traject ook op individuele basis met de coach doorlopen.

 

 

 

Voor meer informatie, bekijk de flyer voor werkgevers.  

Of bezoek de website www.loopbaanreis.nl

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign