Voor groepen


Werken en leren in groepen kent vele voordelen, belangrijk gegeven is dat 'het leren met en van elkaar' in een groep centraal staat. Juist vanwege de dynamiek en interactie die binnen een groep plaatsvindt, wordt het leerproces zowel op individueel niveau, als ook op groepsniveau gestimuleerd. 
Bij veel groepsprocessen (trainingen en teamcoaching) van Leggeloo Consult wordt daarnaast gebruik gemaakt een individuele toegangscodes om ook het leren op individueel niveau te waarborgen. Op deze manier zal ieder individu van het team ten volle zijn leercapaciteiten gaan benutten en wordt het geleerde ook duurzaam verankerd in het individuele gedrag.

 

T e a m c o a c h i n g

Als groep vooruit gaan


Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze van het team en de interactie binnen het team. Om die aspecten te verbeteren kan teamcoaching een goede begeleidingsvorm zijn.


Teamcoaching richt zich op het beïnvloeden van de interactie in teams en kan teams zowel ondersteunen in hun ontwikkelingsproces, als ook worden ingezet op momenten van interne of externe crisis, bij ontevredenheid of spanning. Concreet kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan de onderlinge samenwerking en verhoudingen en/of de communicatie met de organisatie. Een ander onderwerp kan zijn de zelfsturing van het team of het meer resultaatgericht gaan werken.

Ieders aandeel inzichtelijk


Een belangrijk uitgangspunt bij teamcoaching van Leggeloo Consult is het motto: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Om inzichtelijk te krijgen hoe ieder teamlid functioneert binnen het team, wordt er per persoon een mini-zelfonderzoek op basis van de ZKM afgenomen. Nadat de individuele nabespreking per teamlid heeft plaatsgevonden, vormen de rapportages de input in diverse teamgesprekken. In deze gesprekken wordt ondermeer ingegaan op de positieve en negatieve thema’s van de groep en de kritische succesfactoren om te komen tot de gewenste verandering.
 

 

I n t e r v i s i e

Inspirerend en gericht op ontwikkeling


Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen binnen een team of vakgebied, welke gericht is op het oplossen van onderwerpen of werkvragen en welke gelijktijdig het professioneel leervermogen van de groep stimuleert. De toenemende aandacht voor leren, kennis delen, de noodzaak tot innoveren van de organisatie, maakt dat intervisie steeds meer aandacht krijgt in het bedrijfsleven, gezondheidszorg en de welzijnssector.

 

Het doel van intervisie is de deskundigheid van betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Naast inhoudelijke ontwikkeling, leren betrokkenen ook te reflecteren, creativiteit te ontwikkelen, probleemoplossend te denken en communicatief sterker te worden. 

Begeleide intervisie

Veel medewerkers kennen de behoefte om van en met elkaar te leren, maar het kent wel een aantal voorwaarden om succesvol te kunnen zijn binnen een organisatie. Los van de benodigde kennis en motivatie in de groep, doet het ook een beroep op belangrijke competenties van de medewerker: goed (écht) luisteren, feedback geven en probleemoplossend denken.

 

Om intervisiegroepen binnen een organisatie succesvol op te starten en de benodigde competenties verder te ontwikkelen, werk ik met begeleide intervisie. Als intervisiebegeleider help ik de groep om vertrouwen, een goede communicatie en oefening in het gebruik van methodes op te bouwen.

W o r k s h o p s

Korte kennismakingsbijeenkomsten voor groepen


Vitaliteit op de werkvloer

 

In deze workshop maken medewerkers kennis met manieren om jezelf zowel lichamelijk, als ook emotioneel te sturen, waardoor stress minder vat op hen krijgt.  Op basis van elementen uit de training  Aanpak van Stress gaan we in op de waarde van het voelen van emoties en het fenomeen Emotiemangement. Wanneer medewerkers het gevoel ervaren dat ze weer autonomie hebben over zaken die hen eerst leken te overkomen, zal het gevoel van stress gaan afnemen. De workshop maakt gebruik van de mini-training Aanpak van Stress en is een eerste kennismaking met het volledige digitale programma.

Negatieve patronen (in een team) doorbreken

 

De workshop is ontwikkeld ter kennismaking voor teams waarbij het niet zo lekker meer loopt. Op basis van elementen uit de training Grip op je Gedrag gaan we in op zowel de buitenste, zichtbare schil van ieders gedrag, maar ook op de schil die daaronder zit: het denken, voelen en doen. Wanneer je leert om de negatieve gevoelens en gewoonten (eerder) bij jezelf te herkennen, kun je pas je gedrag veranderen en oude patronen doorbreken. De workshop maakt gebruik van de mini-training Grip op je Gedrag en is een eerste kennismaking met het volledige digitale programma.

 

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign